Ökad kust- och inlandssjöfart?

Regeringen har gett Sjöfartsverket i uppdrag att analysera möjligheten att öka andelen kust- och inlandssjöfart i Sverige. Sedan över ett år tillbaka är inlandssjöfart tillåten på Vänern via Göta älv ner till Göteborg samt påMälaren ut till Stockholm respektive Södertälje kanal. På den Europeiska kontinenten är inlandssjöfart ett vanligt godstransportmedel. Dock finns ännu ingen inlandssjöfart i Sverige. Kustsjöfarten Läs mer…

Bredbandsstöden snart slut

De pengar som länsstyrelsen i Sörmland har att fördela till bredbandsutbyggnaden i länet fram till år 2020 är i princip redan slut. Det har kommit in ett trettiotal ansökningar från byalag till länsstyrelsen hittills och blir de godkända är pengarna slut, berättar Jan Peterson Bredbandssamordnare på Länsstyrelsen. – ”Det har varit ett stort Läs mer…

Renar på Holmön

För första gången sedan början av 1900-talet har Holmön fått besök av renar för vinterbete. Enligt uppgift så finns nu ca 700 renar på Holmöarna. Renarna har transporterats med lastbil på färjan.  I dagsläget är det svårt att ge sig ut i skogen utan att stöta på renar. De har spridit sig över alla stora öarna och Läs mer…