Bredbandsstöden snart slut

De pengar som länsstyrelsen i Sörmland har att fördela till bredbandsutbyggnaden i länet fram till år 2020 är i princip redan slut.

Det har kommit in ett trettiotal ansökningar från byalag till länsstyrelsen hittills och blir de godkända är pengarna slut, berättar Jan Peterson Bredbandssamordnare på Länsstyrelsen.

– ”Det har varit ett stort intresse och både byalag och stadsnät har sökt”.

För att kunna ta del av de 113 miljoner kronor som Länsstyrelsen i Sörmland har att fördela till utbyggnaden, krävs bland annat att man har en hög anslutningsgrad bland de boende, vilket sker enligt ett poängssystem.

I Sörmland har länsstyrelsen valt att byalagen ska komma upp i 320 poäng.

Ännu har Länsstyrelsen inte kunnat fatta några beslut om att bevilja bidrag. Konkurrensverket har haft synpunkter på Jordbruksverkets upphandlingsregler och det försenas med minst fem veckor.

De byalag som ännu inte hunnit söka bidrag, kan fortfarande göra det.

– ”Man ska fortsätta att söka, det kan komma nya pengar och vi vet inte om de ansökningar som finns inne uppfyller kriterierna fullt ut”, säger Jan Peterson.

Källa: SR

Skärgårdsbryggan kommenterar:

Det nya landsbygdsprogrammets största enskilda stödområde, förutom de rena jordbruksstöden, är bredbandsutbyggnad. Länsstyrelserna har beslutat om olika stödprocent, 50-70% är nivåer som är aktuella i många landsbygdslän. Dessutom har man olika kvalificeringspoäng som stödansökare måste uppnå och även där har länen olika bedömningar. Det gäller anslutningsgrad och hur många hushåll inom ett visst område som måste finnas. Dessutom poängsätts de sökandes ekonomi och kompetens för att kunna genomföra utbyggnaden. Vissa län har delat upp stödpotten på viss andel per år och/eller olika beslutstillfällen, andra säger att det är bara att skicka in så behandlas ansökningar vartefter de inkommer. Ännu har inga beslut om bredbandsstöd kunnat fattas då Jordbruksverkets förordning, som ska reglera hur man tolkar grundbestämmelserna, stoppades p g a av kritik från remissinstansen Konkurrensverket. Förhoppningsvis kan förordningen vara klar under detta år och de många bredbandsgrupper som nu ivrigt väntar kan då, mycket försenat, äntligen få sina beslut. Men pengar kan inte börja betalas ut förrän Jordbruksverkets nya datasystem fungerar, kanske någon gång i april 2016″ Och helt klart är att bredbandsstöden inte på långa vägar kommer att räcka till för att uppfylla målet att 90% av befolkningen ska ha snabbt och stabilt bredband till år 2020.


Publicerat

i

av

Etiketter: