Bredbandsstöden snart slut

De pengar som länsstyrelsen i Sörmland har att fördela till bredbandsutbyggnaden i länet fram till år 2020 är i princip redan slut. Det har kommit in ett trettiotal ansökningar från byalag till länsstyrelsen hittills och blir de godkända är pengarna slut, berättar Jan Peterson Bredbandssamordnare på Länsstyrelsen. – ”Det har varit ett stort Läs mer…