Göran Lagerström berättar om Stavsudda skärgården. Foto: Olle Nygren

Stavsudda

Efter lunch inleddes mötet med att Göran Lagerström berättade om Stavsudda skärgård. Huvudön är Norra Stavsudda. Där finns åretruntbutik, sommarkrog och gästhamn. På Norra Stavsudda finns också Sveriges svävarhjärta där man byggt svävare sedan många år tillbaka. Produktionen är idag flyttad till fastlandet. Produktionen omfattar främst små svävare som tar upp till åtta passagerare. De används av t ex Sjöräddningssällskapet, kommunal räddningstjänst, kustbevakningen och andra myndigheter. Svävarna används även av lokala småföretag i skärgårdarna, som ordnar skolskjuts, färdtjänst mm. Tidigare såg man inte många besökare i Stavsuddaskärgården men idag har fått detta område fått ett uppsving som lockar betydligt fler besökare.

Grupparbete om verksamhetens inriktning för 2019-2021

Det är nu dags att söka medel till kommande verksamhet för treårsperioden 2019-2021. Denna gång är det ändrade förutsättningar. Nu finns Landsbygdspropositionen lagd och det finns en bred uppslutning bland alla partier kring denna. Propositionen innehåller många för SRF viktiga punkter, som påverkar hur vi kommer att äska pengar. Det är Näringsdepartementet, som SRF kommer att söka pengar från. Dessutom har proceduren för ansökan förändrats. Ansökan ska lämnas in den 9 april. Styrelsen har därför förberett ett diskussionsmaterial för ett grupparbete.

Grupparbete. Foto: Olle Nygren

För att diskutera igenom inriktningen på SRFs verksamhet för kommande treårsperiod delades representantskapsdeltagarna in i grupper med 5-6 personer, från olika medlemsföreningar. Varje grupp leddes av en styrelsemedlem. Grupperna diskuterade det utlämnade materialet och kunde vid sittande bord göra förslag till strykningar, tillägg och omformuleringar i en elektronisk version av dokumentet.

Grupperna fick sen kortfattat beskriva hur diskussionen flödat och vilka förslag till ändringar man gjort. Resultatet av gruppernas arbete lämnades till styrelsen för att inkorporeras i en ny version av dokumentet. Vid det formella årsmötet under morgondagen kommer då styrelsen att lägga fram det reviderade dokumentet ”Verksamhetsinriktning 2019-2021” för att antas av årsstämman. Detta dokument kommer sen att utgöra stommen i SRFs ansökan till Tillväxtverket.

Arbetsgrupper

Efter grupparbetet fanns tid för SRFs arbetsgrupper att träffas och arbeta med sina speciella frågor. De flesta grupperna var representerade vid mötet och hade därför möjlighet att träffas.

Text: Olle Nygren