Museet HAMN i Fisksätra, Nacka, är projektledare för 300-årsminnet

I projektet ”Trehundraårsminnet av Rysshärjningarna år 1719” kommer de härjningar som skedde i vad som idag är Stockholms län att uppmärksammas under år 2019. Detta görs genom till exempel aktiviteter i skärgården på olika besöksmål, i kommunerna och vid hembygdsföreningar. Målet med projektet är att samordna aktiviteterna i projektet, att sprida kunskap om rysshärjningarna, samt att öka besökarantalet till skärgården och möjligheten att uppleva kulturmiljön utifrån de historiska händelserna år 1719.

Varför?

På projektets facebooksida ”Rysshärjningarna 1719/2019” kan man läsa följande:
”År 2019 är det 300 år sedan rysshärjningarna drabbade delar av den svenska ostkusten. Under sommaren år 1719 plundrade den ryska härjningsflottan från Gävlebukten till Norrköping. Under 41 dagar brändes ett flertal städer, gods och bruk ner och 20 000 människor blev hemlösa. De ryska aktiviteterna längs kusten ingick i tsar Peters plan att försöka pressa Sverige i de pågående fredsförhandlingarna för att få ett slut på Stora nordiska kriget. De kollektiva minnena och berättelser från dessa händelser lever kvar i skärgården och berättas än idag.”

Följ projektet på hemsidan här där kalendariet även innehåller föredrag på andra platser som drabbades  än i Stockholmstrakten.

Snabba uppddateringar finns facebook-sidan Rysshärjningarna 1719/2019

Projektet ligger också upplagt på Visit Skärgårdens hemsida under ”Se & gör” i syfte att ytterligare sprida kännedom om projektet.

Vill du besöka det intressanta museet HAMN så börja med att titta in på hemsidan här!

BRÄNDA HEMMAN, Roslagen av Gunnar Lind

Brända hemman av Gunnar Lind. Fotot av bokens framsida, Nilla Söderqvist

Inför 300-årsminnet av Rysshärjningarna har praktboken Brända hemman Roslagen, av Gunnar Lind, nyligen publicerats på Carlssons förlag. Brända hemman Roslagen samt del 2 (södra skärgården), som ges ut 2020, tjänar bland annat som underlag för sommarens utställningar och föredrag.

Egen hemsida

På den egna hemsidan läser man: För första gången kan du följa ryssarna i spåren genom Roslagen, ö för ö, gård för gård. Brända hemman är en uppslagsbok om när skärgården brändes. Men lika mycket en skildring av livet i skärgården förr och vad som har format den skärgård vi har idag.

Fler funktioner på hemsidan

Sidan har också ett kalendarium med utställningar och föredrag i Stockholms skärgård under 2019, som fylls på vartefter. Boken finns även som e-bok till ett bra pris. Den som redan har investerat i en fysisk bok kan fritt, efter registrering, ladda hem boken som e-bok.

Källa: Projektet ”Trehundraårsminnet av Rysshärjningarna år 1719”, hemsidan: Brända hemman Roslagen samt  besökarsajten Visit Skärgården.

Vinjettbilden: Projektet ”Trehundraårsminnet av Rysshärjningarna år 1719”