Kategori: sjöfart

  • Ökad kust- och inlandssjöfart?

    Ökad kust- och inlandssjöfart?

    Regeringen har gett Sjöfartsverket i uppdrag att analysera möjligheten att öka andelen kust- och inlandssjöfart i Sverige. Sedan över ett år tillbaka är inlandssjöfart tillåten på Vänern via Göta älv ner till Göteborg samt påMälaren ut till Stockholm respektive Södertälje kanal. På den Europeiska kontinenten är inlandssjöfart ett vanligt godstransportmedel. Dock finns ännu ingen inlandssjöfart i Sverige. Kustsjöfarten kan beskrivas som sjöfart mellan […]