Hav och samhälle 2017: Fritidsbåtar och hållbar kustförvaltning – påverkan, åtgärder och havsplanering

Konferensen Hav och samhälle har i år fokus på utmaningar och lösningar för en hållbar förvaltning av kusten. Vi använder fritidsbåtar som ett exempel på hur man kan stärka skyddet av viktiga naturvärden, samtidigt som kustsamhällena tillåts utvecklas. Under...

Tidningen Båtliv

Tidningen Båtliv är Svenska Båtunionens medlemstidning, officiella organ, och Europas största båttidning! Båtliv kommer ut sex gånger om året till alla med medlemskap i en båtklubb som är ansluten till Svenska Båtunionen. Tidningen har fokus på artiklar kring...

Uppdraget i Medelhavet slutfört

Hälften av de 2 374 som besättningarna på KBV 002 Triton har räddat i Medelhavet har behövt vård ombord. ‒ Besättningarna har återigen satts på prov, men visat ett stort engagemang inför uppgiften och ödmjukhet mot människor i ett svårt och utsatt läge, säger...