Varför är det minskade syrehalt i Bottenhavet?

Varför är det minskade syrehalt i Bottenhavet?

2017:5 Orsaker till minskande syrehalter i Bottenhavet Syrehalterna i Bottenhavet har minskat sedan 1970-talet, en minskning som accelererat från 1990. För att ha möjlighet att åtgärda denna försämring i den marina miljön är det nödvändigt att identifiera orsakerna...

Extra isbrytare tas in

Extra isbrytare tas in

Den stränga kylan som lagt sig över landet innebär att isbrytarflottan förstärks ytterligare för att säkra vintersjöfarten. Till samtliga hamnar från Sundsvall och nordvart krävs nu isbrytarassistans. Även Mälaren, Vänern och Kalmarsund stationeras nu av...

Möten om plan för Bottniska Viken

Möten om plan för Bottniska Viken

Nu presenterar Havs- och vattenmyndigheten sina förslag till havsplaner för Sverige. En av planerna gäller Bottniska Viken. Länsstyrelsen ska nu hjälpa Havs- och vattenmyndigheten att få in synpunkter och förbättringsförslag från kustkommuner och regioner under...

SIKO på Sandhamn – politikerdebatt, skärgårdsföredrag och årsmöten

SIKO på Sandhamn – politikerdebatt, skärgårdsföredrag och årsmöten

Två givande dagar blev det på Sandhamn när SIKO valt att förlägga sitt årsmöte till den välkända ön, centralt belägen mitt i Stockholms skärgård. Dagen startade för det flesta av deltagarna, totalt över 50 personer, ombord på Waxholmsbåten M/S Söderarm, ca en timmes...

Arkiv från 2016-09