Vi skärgårdsbor, nr 1 2017

Vi skärgårdsbor, nr 1 2017

Vårnumret Tidningen produceras av Skärgårdarnas Riksförbund och utkommer med fyra nr per år. Vårnumret, nr 1-2017, inleds med att ordförande Sune Fogelström uppmanar alla skärgårdsintressenter att läsa "Den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande" som...

SRF och SIKO träffar landsbygdsministern!

SRF och SIKO träffar landsbygdsministern!

Flera möten i slutet av maj SRF publicerar varje månad ett kalenderblad, maj månad presenterades den 5 maj på Skärgårdsbryggan men sen dess har ytterligare möten tillkommit i slutet av månaden. Måndag 29 maj Rundabordssamtal på Runmarö, med bland annat Sven-Erik...