Vrakjakt Landskrona

Landskronas vrak kartläggs inför breddning av inseglingsrännan Det stora slaget i Öresund stod 1658. Trots att det är 360 år sedan, är det än idag något som Trafikverket måste ta hänsyn till i sina planer på att bredda farleden in i Landskrona hamn. Slaget lämnade...