Vi har skrivit om vågkraftverk flera gånger här på Bryggan, till exempel om de storskaliga försöken utanför Lysekil och även om projekt utanför Skottland. I nedanstående artikel presenteras ännu en teknisk lösning för att försöka ta tillvara den enorma kraftpotential som finns i vågor.

Teknologikoncernen Wärtsilä och Finlandsbaserade AW-Energy tillkännagav nyligen att de undertecknat ett globalt samarbetsavtal som omfattar försäljning och leverans av WaveRoller, en vågenergiteknik som utvecklats av AW-Energy.

Samarbetet bygger, enligt Wärtsilä på AW-Energys patenterade och certifierade teknik och Wärtsilä Energy Solutions globala kapacitet inom projektgenomförande, underhållstjänster och integration. Havsenergi är den största outnyttjade förnybara energiformen, med en potentiell genereringskapacitet på flera hundra gigawatt.

Den enorma resurspotentialen är inte den enda fördelen: tillförlitliga prognoser för havsvågor och sjögång sträcker sig över flera dagar, vilket gör detta till ett efterlängtat tillskott i nästa generations energimix. Den nya vågkrafttekniken har därmed alla förutsättningar att i framtiden inta en lika stor och viktig roll som sol- och vindkraft.  Tekniken befinner sig nu i en fas där kommersiellt drivna pilotinstallationer kan levereras till kunder som är intresserade av vågkraft, och de båda företagens kompletterande kapacitet banar väg för den kommersiella lanseringen av WaveRoller.

Bild: AW-Energy

Källa: energinyheter.se

Läs hela artikeln här