Att bygga solceller på hustak och även s k Solparker på mark är numera vanligt över hela jorden, men flytande solkraftverk finns inte så många, än. Läs här om den 40 MW stora anläggningen som byggs i Kina, det händer mycket i världens folkrikaste land som glädjande nog verkar ta klimatfrågan på allvar.

Foto: Sungrow Power Supply Co

Med sina 40 Megawatt är det nya solkraftverket störst i världen och ger Kina en liten skjuts i omställningen till ett klimatsmartare energisystem. Den installerade effekten är mer än tillräckligt för att förse 6500 hem med el.

Flytande solkraftverk har flera fördelar, särskilt i folktäta områden. Förutom att vattnet fungerar som ett naturligt kylsystem tar panelerna inte upp oönskad plats i tätt bebyggda regioner utan använder ytor som annars inte utnyttjas. Det nya solkraftverket har kopplats till elnätet i Huainan, en stad i östra Kina med djupa rötter i kolindustrin.

Det flytande kraftverket har installerats på en vattenmassa i ett område tidigare till för kolbrytning. Vattnet är alltför förorenat för att nyttjas av människor och passar därför som underlag för solpanelerna.

Källa: Supermiljöbloggen

Läs mera här

Läs mer om tekniken i en artikel om en testanläggning i Singapore