Klockan 19.30 på måndagskvällen tankas för första gången ett svenskt fartyg med flytande biogas, så kallad LBG (liquid biogas). Kanske kan det till och med vara världens första tankning, men riktigt så långt vågar inte rederiet Furetanks vd Lars Höglund sträcka sig.

– Vi känner inte till något annat fartyg som har bunkrat biogas och är säkra på att vi är först i Sverige. Men det är stora ord att hävda att det aldrig har skett någon annanstans, säger Lars Höglund.

Syftet med tankningen, eller bunkring som det alltså kallas på sjöfartsspråk, är att visa att det finns en efterfrågan på biogas. Tillgången är fortfarande skral, påtalar Lars Höglund.

– Det är mycket skriverier om sjöfarten; att vi är bakåtsträvare som inte tar något ansvar för miljön. Med detta vill vi visa att vi kan gå hundra procent fossilfritt, säger han.

600 kubikmeter flytande gas ryms i de båda tankarna på fartyget Fure Vinga som levererades så sent som i april i år. Tankningen sker vid minus 162 grader. Lagringen sker vid sju bars tryck och räcker till fem veckors drift.

Fure Vinga används för att frakta kemikalier. Det är utrustat med så kallade dual fuel-motorer vilket innebär att de kan köras på både gas och konventionell bunkerolja.

Bra biogas har sitt pris

Att köra på flytande gas, såväl fossil naturgas (LNG) som biogas (LBG), minskar framför allt utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och partiklar jämfört med att köra på olja. Men också koldioxidutsläppen sänks.

Några skillnader mellan naturgas och biogas finns inte vad gäller driften. Furetank köper sin gas från Skangas i Lidköping och menar att den jämfört med naturgas håller en betydligt jämnare kvalitet, med ett metantal på 94 procent.

– Naturgasen varierar mellan 80 och 92-93. Så det är bra biogas vi köper, säger Lars Höglund.

Då är det snarare priset som utgör haken. Biogasen kostar nämligen dubbelt så mycket.

Källa: Ny Teknik, läs mer HÄR