Bryggan har haft flera inlägg om försök att utveckla nya moderna vinddrivna fartyg. Här är en artikel om ett projekt som drivs av Wallenius Marine med stöd av Trafikverket. Missa inte länken till videon som ännu tydligare visar på hur man arbetar med detta projekt!

Wallenius Marine utvecklar ett koncept för vinddrivna fartyg som med hjälp av stående vingar seglar med omkring 10 knops fart.

Med denna helt nya typ av fartyg räknar Wallenius Marine med att minska utsläppen med cirka 90 procent. Trafikverket har beslutat att tilldela 27 miljoner kronor för utveckling av ett vinddrivet biltransportfartyg under 2019–2022, med Wallenius Marine som projektledare. Målet är att ha ett fartyg färdigt för beställning 2021.

– Detta är ett verkligt projekt som kommer att realiseras, säger Per Tunell, Chief Operating Officer, Wallenius Marine. På ett banbrytande sätt förändrar det förutsättningarna för oceangående sjötransporter.

FoI-bidrag

Trafikverkets FoI-bidrag (forskning och innovation) för det treåriga utvecklingsprojektet fördelas enligt en preliminär bidragsplan till projektets parter så att Wallenius Marine erhåller totalt cirka 6,6 miljoner, SSPA 14 miljoner och KTH 6,5 miljoner kronor. Utvecklingsarbetet inleds direkt i början av 2019.

– Detta innebär ett paradigmskifte inom sjöfarten, säger Jakob Kuttenkeuler, professor, Centre of Naval architecture, KTH. Dagens fartyg kör alldeles för fort och förbrukar mycket bränsle. Det har fungerat med de låga oljepriserna, men miljön har tagit stryk. Detta är världens första realiserbara emissionsfria fartygskoncept i modern tid.

Unik helhet

Det bilfartyg som utvecklas kommer att bli det första nybyggda oceangående segelfartyget för kommersiell lasttrafik sedan de sista stålbyggda råseglarna levererades i början av 1900-talet. I WPCC (Wind Powered Car Carrier) är det hela konceptet, det vill säga rigg och skrov, som tillsammans ger en unik helhet. Skrovet är specialdesignat för ett seglande lastfartyg och allting måste utformas med tanke på detta – fart, styrteknik, skrovform och design, lastfördelning, riggens utseende, storlek och konstruktion.

Andra fartygstyper

Wallenius Marines vindkoncept är tänkt att kunna appliceras även på andra fartygstyper i framtiden.

– Wallenius driver hållbarhetsfrågan och har alltid gjort det, säger Per Tunell. Branschen står inför enorma utmaningar när det gäller hållbarhet och den här typen av lösningar med vinddrivna fartyg på oceanerna är den absolut mest intressanta lösningen för att nå hållbar sjöfart.

Källa: Sjöfartstidningen, läs mer HÄR

Se filmen på Sjöfartstidningens Facebooksida HÄR

Modern segelteknik Bild: Wallenius Marine