Sanning och konsekvens – seminarium 24 oktober 2019

Sanning och konsekvens – seminarium 24 oktober 2019

Om nötkreatur, biologisk mångfald och klimat Biologisk mångfald är en förutsättning för många viktiga ekosystemtjänster och för vårt liv på jorden. En stor artrikedom gör också naturen mindre sårbar vid klimatförändringar, skriver Kungl. Skogs-och Lantbruksakademien i...

Arkiv från 2016-09