Världens första flytande vindkraftspark är nu i drift, utanför skotska kusten. Vindkraftverken är byggda och monterade i Norge och bogserades sedan upprättstående(!) till sina ankarplatser utanför Skottland. De ligger förankrade på ca 100 meters djup och är gigantiska konstruktioner.

I länken nedan, som är på engelska, finns en film som visar hur arbetet gått till. Den är på norska så här är det lite språkövning!

Den flytande vindkraftsparken
Bild: Scottish government

Läs mer och se filmen här