Har vi ett hav i obalans där människor, predatorer och förvaltningen av våra naturresurer går i otakt? En komplex fråga som årets Kustjaktseminarium på Öster Malma försökte finna svaren på.

Under två dagar har representanter för jakt, fiske, forskning och förvaltning, träffats på Jägareförbundets Öster Malma. Det tidigare Kustrådet har ersatts av ett seminarium där olika intressen får en möjlighet att byta tankar och erfarenheter med utgångspunkt från sin verksamhet.

Sture Hansson, tidigare professor vid Stockholms Universitet inledde sitt anförande med att konstatera att det mesta har blivit bättre.

Dags att förvalta

– Vi har sett stora förbättringar när det gäller miljögifterna, övergödningen har minskat och överfisket är ett problem, men det har generellt sett blivit bättre. Vi kan faktiskt säga att Östersjön inte har mått bättre på 30-40 år. Det finns anledning att vara positiv, sa Sture Hansson.

Förbättringar som också lett till att vissa arter utvecklats positivt och ökat i antal. Kungsörnen har kommit tillbaka längs våra kuster, säl och skarv finns numera i populationer som påverkar andra arter i negativ riktning.Ett läge där det riktas krav på att gå från ett bevarande och skyddande till förvaltning och jakt.

– Idag kan vi reducera antalet skarv med 75 procent utan att riskera stammarna, konstaterade Sture Hansson.

Detsamma gäller sälarna som har nått nivåer som enligt Sture Hansson måste börja regleras.

 

Små steg mot förändring

– Vi ska nog inte tro att vi kan hitta en snabb lösning, men det är viktigt att ta ut en riktning och hitta en modell för förvaltning av både säl och skarv, sa Sture Hansson.

Han  slog även ett slag för att se över och begränsa antalet natur- och fågelskyddsområden i skärgårdsmiljöer.

– När det inte längre behövs skydd så ska de tas bort, annars minskar legitimiteten för miljöskyddsåtgärder, sa Sture Hansson.

Källa: Svensk jakt

Bild: Gråsäl, Wikimediacommons

Läs hela artikeln här