Att skärgårdsbor blir sjömän och far på jordens alla hav är ingen ovanlig yrkesbana. Men Johannes Malmlund, från Föglö i Ålands skärgård har sin bas i lite speciella farvatten. Han är kapten på M/S Malmö som är ett fartyg med specialturer som utgår från Svalbard. Läs mer i reportaget Föglökapten är hemma på Svalbard

Källa: Ålands Sjöfart

Bild: Motiv / Motif: Under isbjørnjakten med Jackson. Isbjørnen er ute på ismassene. Den mørke skyggen til høyre er riflen.
Ett av bildene fra ekspedisjonen med polarskip mot Nordpolen i perioden 24 juni 1893 til 13 august 1896. Etter planen skulle skipet drive i isen med havstrømmer fra Sibirkysten over Nordpolen mot Grønland. I mars 1895 foretok Fridtjof Nansen sammen med en ledsager en hasardiøs skiferd med hundesleder i forsøket på å komme til polpunktet.
Dato / Date: 5. juli 1896
Fotograf / Photographer: Fridtjof Nansen (1861-1930)
Sted / Place: Russland, Frans Josefs Land, Kap Flora