Rolls-Royce och Finferries har i dag i Åbolands skärgård demonstrerat det som uppges vara världens första helt autonoma färja.

Demonstrationen utfördes på vägfärjan Falco som ägs och opereras av Finlands statsägda färjerederi Finlands Färjetrafik Ab (Finferries). Med hjälp av Rolls-Royce Ship Intelligence-teknik navigerade färjan autonomt mellan färjelägena Lillmälö och Prostvik i Pargas. Under returresan fjärrstyrdes Falco från Åbo.

Avancerade sensorer

Färjans system upptäckte objekt med hjälp av sensorfusion och artificiell intelligens och utförde kollisionsundvikande manövrar samt automatisk förtöjning med sitt nyligen utvecklade autonoma navigationssystem. Det skedde utan inblandning från besättningen, uppger Finferries i ett pressmeddelande.

Falco är utrustad med ett antal avancerade sensorer, som ger navigationssystemet en detaljerad bild av omgivningen i realtid och med en nivå av noggrannhet utöver det mänskliga ögat. Denna lägesbild vidarebefordras också till Finferries fjärrkontrollcentral i Åbo, cirka 50 kilometer från färjeleden, där en befälhavare övervakar den autonoma operationen och vid behov kan ta kontroll över fartyget.

400 testtimmar

Rolls-Royce har hittills utfört närmare 400 timmar av autonoma driftstester i Åbolands skärgård. Rolls-Royce Autodocking-system är en av de tekniker som har testats framgångsrikt. Denna funktion gör det möjligt för fartyget att automatiskt ändra kurs och fart när det närmar sig kajen samt automatisk förtöjning utan mänsklig inblandning. Under sjötesterna har lösningen för att undvika kollision testats under olika förhållanden.

Foto: Finferries

Läs hela notisen

Källa: Sjöfartstidningen