För tillfället höjs nivån i världens hav med 3 millimeter årligen i gneomsnitt. Men för varje år accederar ökningen med ytterligare 0,08 millimeter. Det innebär att till nästa århundrade kan den årliga höjningen vara så stor som 10 millimeter per år.

Det skriver forskare från Cires, Cooperative Institute for Research in Environmental Studies, som har gått igenom satellitdata från de senaste 25 åren.

– Accelerationen drivs i huvudsak på av smältande glaciärer på Grönland och på Antarktis. Den kan fördubbla höjningen av havsnivån till år 2100 jämfört med om höjningen hade legat på en jämn nivå – nära 60 centimeter i stället för runt 30 centimeter, säger Steve Nerem, forskningsledare vid Cires och professor i flyg- och rymdteknik vid University of Colorado Boulder, i en artikel på institutets hemsida.

Läs mer: Södra Sverige drabbas värst när havet stiger

Bedömningen är återhållsam, poängterar han – höjningen kan bli större.

– Våra slutsatser antar att havsnivåerna fortsätter att öka på samma sätt som de har gjort de senaste 25 åren, säger han.

Varmare vatten tar mer plats i haven

Issmältningen beror på högre temperatur på jorden, som en följd av klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser. Att havsnivån stiger beror på två processer: varmare vatten tar mer plats i haven än kallt, och varmare temperatur bidrar till att isar smälter.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences.

Källa: Ny Teknik

Gamla uppgrundade hamnar kan bli mer användbara om havet stiger. Östnavik, Nämdö Foto: Camilla Strandman

Läs mera här