Mest mikroplaster i tillflöden visar första studien av de stora svenska sjöarna

Mest mikroplaster i tillflöden visar första studien av de stora svenska sjöarna

Den första vetenskapliga översikten av mikroplaster i de stora svenska sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är klar. – Resultatet ger en bild av hur det ser ut i sjöarna. De högsta halterna uppmättes vid tillflöden, som Svartån i Hjälmaren och Munksjön vid...

Ö-bladet från Vinön – april 2019

Ö-bladet från Vinön – april 2019

En skoldag på Vinöns skola samlade åtta av öns elva skolbarn. När det blåste kraftigt och isen packade ihop sig, fick färjan problem och trafiken ställdes in. Ingen pendlare kom i väg denna dag. Då är det bra att ha ett skolhus som kan användas. Läraren Christina och...

Östersjön gemensam nämnare för nordiskt samarbete om skärgården

Östersjön gemensam nämnare för nordiskt samarbete om skärgården

Nordiska skärgårdssamarbetet (NSS) har funnits i över 40 år. Länsstyrelsen Uppsala län är i år värd för årsmötet 2019, vilket anordnades på slottet, den 4 april. NSS sammanbinder skärgårdsregionerna mellan Sverige, Finland och Åland. Skärgården runt Östersjön har...

Arkiv från 2016-09