Radioprogram om hur fisken i Östersjön mår

Radioprogram om hur fisken i Östersjön mår

På många håll lyser abborre och gädda med sin frånvaro. Torskfångsten är inte ens en tiondel jämfört med 1980-talet. Klotet i P1 - Vetenskapsradions miljöprogram, ger sig ut i skärgården för att vittja ett fiskenät. Vad krävs för att fisken i Östersjön ska må bra...

Årets hummerfiske + en kortfilm om hummerfiskets svåra konst

Årets hummerfiske + en kortfilm om hummerfiskets svåra konst

Premiär måndag 24 september kl 07.00 Förra året infördes nya regler för att beståndet av hummer ska få växa till sig. Reglerna för 2018 finns samlade på Havs- och Vattenmyndighetens hemsida med länkar för fördjupning av reglerna. Premiär för hummerfisket 2018 är den...

Arkiv från 2016-09