Kurs i utomhusmatlagning i Södermanlands skärgård

Kurs i utomhusmatlagning i Södermanlands skärgård

Det kom ett mejl från Louise Westerberg, skärgårdsbonde på Ormön i Gräsö södra skärgård: "Kursdag om Utomhusmatlagning på Stendörrens Naturreservat. Den 20 Mars var de en kursdag om utomhusmatlagning. Vi var ett tiotal personer från lite olika landsbygdsföretag som...

HaV värnar om laxbeståndet genom nya förslag för kvotfördelning, redskapsanvändning och rapportering

HaV värnar om laxbeståndet genom nya förslag för kvotfördelning, redskapsanvändning och rapportering

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) vill öka skyddet för laxbestånden i Östersjön och säkerställa att Sveriges laxkvot inte överskrids. I en remiss föreslår HaV ändrade bestämmelser för laxfiske och rapportering som möjliggör en väl fungerande fiskerikontroll. Svenska...

Arkiv från 2016-09