Skarvproblem

Länsstyrelsen söker en långsiktig lösning för skarvbeståndet längs kusten. Under måndagen besökte Länsstyrelsen tillsammans med yrkesfiskare och Tierps kommun en skarvkoloni utanför Karlholm. Efter en inbjudan från yrkesfiskare besökte Länsstyrelsen i form av...

DN-intervju med Tant Tång!

DN-intervju med Tant Tång!

En vanlig fråga Lena Kautsky (Tant Tång) får är ”Hur mår Östersjön?” – Jag brukar svara att det beror på vem du frågar, säger Lena Kautsky till Jannike Kihlberg, reporter på Dagens Nyheter som skrivit en lång artikel om paret Kautskys forskningsarbete med blåstången i...