Sanning och konsekvens – seminarium 24 oktober 2019

Sanning och konsekvens – seminarium 24 oktober 2019

Om nötkreatur, biologisk mångfald och klimat Biologisk mångfald är en förutsättning för många viktiga ekosystemtjänster och för vårt liv på jorden. En stor artrikedom gör också naturen mindre sårbar vid klimatförändringar, skriver Kungl. Skogs-och Lantbruksakademien i...

September 2019 – med SRF:s kalenderbild

September 2019 – med SRF:s kalenderbild

Hösten kommer så sakta - men säkert! Slut på semester och vardagslivet med skola och arbete tar vid för många. För verksamheter i skärgården som är kopplade till besöksnäringen är det tvärtom. Nu lugnar det ner sig efter en intensiv sommarsäsong. September 2019 Möten...

Arkiv från 2016-09