Kustfiskare vill ändra fiskeripolitiken

Kustfiskare vill ändra fiskeripolitiken

Gräsö-Öregrund fiskareförening, Stockholms läns fiskareförbund, kommunalråd från C och S i Östhammars kommun m fl skriver i ett öppet brev till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att fiskeripolitiken måste ändras. Om inte det storskaliga trålfisket i Ålandshav stoppas...

Nationell sjöfart

Från och med den 1 juni 2017 gäller nya regler för dig som använder ditt fartyg yrkesmässigt. Reglerna är funktionsbaserade, vilket innebär att istället för att tala om exakt hur något ska göras talar reglerna om vad som ska uppnås. Det ger möjligheter som passar allt...