Morgondagens skärgårdsbo, första enkätrapporten

Morgondagens skärgårdsbo, första enkätrapporten

Migrationen i skärgården - varför flyttar man till och bort? För en vecka sen kom så en första presentation av svarsresultaten i enkäten Morgondagens skärgårdsbo, utförd i början av året. Presentationen streamades och kunde följas direkt eller efteråt. Då enkäten...

Årsrapporten 2018, Svealandskusten

Årsrapporten 2018, Svealandskusten

I årets rapport från Svealands kustvattenvårdsförbund På förbundsstämman i april lanserades årsrapporten som brukligt. I rapporten: Fokus på fosfor, slut på stockholmarnas gamla synder - om fosforflöden i Stockholms innerskärgård, Stockholms framtida avloppsrening,...

Arkiv från 2016-09