Morgondagens skärgårdsbo, en enkätundersökning!

Morgondagens skärgårdsbo, en enkätundersökning!

VARFÖR FLYTTAR MAN TILL SKÄRGÅRDEN OCH VAD INVERKAR PÅ UTFLYTTNINGEN? Skärgårdsbryggan skrev i januari att enkät-undersökningen var på gång. Nu finns länken till webbenkäten utlagd offentligt och NSS, Nordiska skärgårdssamarbetet, skriver på sin hemsida: Skärgårdarna...

Februari 2018 – med SRF:s kalenderbild

Februari 2018 – med SRF:s kalenderbild

Möten i februari Vi är nu inne i årets andra månad och det är vinter med mycket snö i många delar av vårt land. Uppskattat av många men till problem för trafiken på land. Hur det är med isen på våra vatten, särskilt i norr, rapporterar bland annat Sjöfartsverket om...

Den nord-sydliga skärgårdslinjen blir en permanent del av skärgårdstrafiken.

Den nord-sydliga skärgårdslinjen blir en permanent del av skärgårdstrafiken.

Skärgårdslinjen har körts på försök under sommaren under tre år. Nu är den satsningen över och linjen permanentas efter en utvärdering. – Det här är en skärgårdssatsning som verkligen fungerar. Den leder till bättre samarbete mellan de som driver verksamheten i...

Jag räddar liv

Jag räddar liv

Utställning på Sjöhistoriska muséet i Stockholm om Kustbevakningens  och Sjöräddningssällskapets räddningsinsatser på flyktingkatastrofernas Medelhav. Utställningen Jag räddar liv handlar om sjöräddning i Medelhavet och bygger på en dokumentation som museet gjort av...

DDT utanför Ronneby

DDT utanför Ronneby

2016 publicerade SGU en rapport med data från sedimentprovtagningar utanför Blekinges kust. I ett prov från 2010, nära Karön i Ronneby, var halten av DDT kraftigt förhöjd. Länsstyrelsen fick tidigt ta del av resultatet och har tillsammans med Ronneby kommun fört en...

Arkiv från 2016-09