Den nya gröna vågen

I det tysta pågår en omställningsvåg i Sverige. Människor flyttar från städerna till landsbygden för att möta klimatförändringarna och samtidigt kunna leva ett bättre liv. Omställningsrörelsen är ett globalt nätverk av människor med ambitionen att möta utmaningarna...

Arkiv från 2016-09