Juni 2019 – med SRF:s kalenderbild

Juni 2019 – med SRF:s kalenderbild

Notisen uppdaterad 2019-06-06 Antal möten minskar när våren går över till sommar Våren går över till sommar och antal möten minskar men det jobbas på inom riksförbundet ändå under denna månad. Juni 2019 Tisdag 11 juni SRF:s skolgrupp Skärgårdsskolor har Skypemöte...

Urinvånare på Öland

Urinvånare på Öland

Ny utsättning Än en gång har grönfläckiga paddor släppts ut på Öland i syfte att återetablera arten på ön, berättar P4 Kalmar i ett radioinslag. Sedan 2012 har utsättningar med grönfläckiga paddor, uppfödda på Nordens Ark i Bohuslän, gjorts på Öland. Projektet är ett...

Arkiv från 2016-09