Vi skärgårdsbor, nr 1 2017

Vi skärgårdsbor, nr 1 2017

Vårnumret Tidningen produceras av Skärgårdarnas Riksförbund och utkommer med fyra nr per år. Vårnumret, nr 1-2017, inleds med att ordförande Sune Fogelström uppmanar alla skärgårdsintressenter att läsa "Den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande" som...