SRFs Representanskapsmöte. Bryggan har i denna notis löpande rapporterat från mötet.

SRFs Representanskapsmöte. Bryggan har i denna notis löpande rapporterat från mötet.

I helgen hade SRF representanskapsmöte. Jag som redaktör på Bryggan och deltagare vid mötet har i denna notis löpande  rapporterat vad som hände på mötet. Inläggen ligger i omvänd kronologisk ordning så att det nyaste kommer först. 2019-09-22 11:20 Efter fikat var...

Sanning och konsekvens – seminarium 24 oktober 2019

Sanning och konsekvens – seminarium 24 oktober 2019

Om nötkreatur, biologisk mångfald och klimat Biologisk mångfald är en förutsättning för många viktiga ekosystemtjänster och för vårt liv på jorden. En stor artrikedom gör också naturen mindre sårbar vid klimatförändringar, skriver Kungl. Skogs-och Lantbruksakademien i...

September 2019 – med SRF:s kalenderbild

September 2019 – med SRF:s kalenderbild

Hösten kommer så sakta - men säkert! Slut på semester och vardagslivet med skola och arbete tar vid för många. För verksamheter i skärgården som är kopplade till besöksnäringen är det tvärtom. Nu lugnar det ner sig efter en intensiv sommarsäsong. September 2019 Möten...

Arkiv från 2016-09