Här kommer del 2 i Bryggans vinterspaningar, Anetté Larm-Johansson skriver från Orust:

”Det har varit en mild vinter så här långt. Under stundom har det blåst en hel del och då valde vinden dessutom att komma från fel håll så att urberget inte gav någon lä. Här och var fick färjeturer ställa in. Då och då har det kommit lite snö som har försvunnit på några dagar. Men några få promenader i knarrande snö och solsken har hunnits med. Dessutom har vi under de senaste veckorna haft tät dimma och dis. Då har världen varit mycket liten och jag har inte ens kunnat se ner till sjön. Isen har varit på väg att lägga sig vid några tillfällen men brutits upp lika snabbt. Den milda vintern har gjort att många fåglar har samlats i viken.

Nu väntar vi på att strandskatorna anländer, de brukar komma i början av mars. I april är det dags för plogärlan att återvända och den ska ju snöa inne tre gånger innan det blir vår, så än kan det bli vinter.”

Västkustvinter 2017
Foto: Anetté Larm Johansson