I takt med att Göteborg expanderar reser allt fler kollektivt. Styrsöbolaget utökar därför kapaciteten genom att köpa in två nya fartyg, M/S Walona och M/S Lagnö, som ska stötta den befintliga trafiken. Affärerna blev klara strax före att trafikuppdraget till Stenpiren utökas.

– Vi måste öka vår kapacitet för att möta resenärernas förväntningar samtidigt som vi erbjuder en trafik av hög kvalitet. Därför har vi köpt in två fartyg som kommer att förstärka vår trafik, säger Bertil Pevantus, vd för Styrsöbolaget.Ett växande Göteborg innebär nya spännande utmaningar inte minst för den vattenburna kollektivtrafiken. Styrsöbolaget är en viktig aktör som knyter ihop södra skärgården och staden.

– Vi har haft en positiv resandeutveckling tack vare Stenpiren här i Göteborg. Jag ser att det finns många möjligheter att bättre nyttja de vattenvägar som vi har i Sverige, inte minst i storstadsområdena som Göteborgs skärgårdar och Mälardalen, genom att knyta ihop båttrafiken med övrig kollektivtrafik, säger Bertil Pevantus.

Foto: TransDev

Investeringen i nya fartyg kommer bara några dagar innan Styrsöbolaget startar reguljär pendeltrafik med skärgårdsbåtar mellan Södra skärgården och Stenpiren i centrala Göteborg, via Saltholmen och Lindholmen den 11 december efter att ha framgångsrikt kört sommartrafik under två år.

Läs hela notisen

Källa: InfraSverige.se