Skaftö Öråd har tillsammans med Skärgårdarnas Riksförbund och Bohusläns Skärgårdsråd skrivit en debattartikel om den nu gällande strandskyddslagen och dess följder i Bohuslän. Artikeln är intagen tidningen Bohusläningen och kan läsas nedan.

Samtidigt är det värt att påpeka att vi skärgårdsbor självklart vill ha ett fungerande strandskydd men det finns ett behov av ett strandskydd som gör det möjligt till en varsam utveckling av våra kust och skärgårdssamhällen.

Hur går dina tankar kring strandskyddet? Skriv några rader till skargardsbryggan@skargardarna.se

Källa: bohuslaningen.se

Läs debattartikeln