Skärhamn, Tjörn. Foto: Anetté Larm Johansson.

Skärhamn är Tjörns kommuns centralort och belägen på öns västra sida. Orten är ett gammalt fiskeläge och är numera även en betydande turistort. Skärhamn förknippas även med fiskberedning, kustsjöfart och rederiverksamhet. Under sommaren ler kyrkan mitt i byn, då smyckas kyrktornet med en leende mun.

Källa: Nationalencyklopedin band 16

Vill du vara med och bidra med vinjettbilder? Skicka in bilden och en kort text till skargardsbryggan@skargardarna.se