Stena Jutlandica har nu kört med delvis batteridrift under en månad och Stena Lines förväntningar är överträffade.

Stena Lines projekt med att konvertera färjan Stena Jutlandica, som trafikerar linjen Göteborg–Frederikshavn, till ett batterihybridfartyg genomförs i flera steg. Första steget i utvecklingen av batteridrift på Stena Jutlandica visar positiva effekter redan efter en månad i drift, skriver Stena Line i ett pressmeddelande.

– Vi har till exempel kunnat minska vår dieselgeneratoranvändning kraftigt och behöver nu bara använda en i stället för tre. En annan positiv effekt är att det dessutom finns en viktig säkerhetsaspekt, genom att vi har kontinuerlig tillgång till el minimerar vi risken att vi drabbas av ett strömavbrott och blir strömlösa, säger Johan Stranne, Senior Chief Engineer på Stena Jutlandica.

Foto: Pär-Henrik Sjöström

Läs hela notisen

Källa: Sjöfartstidningen