Flytande solcellsö i en damm i Manchester

Solceller som flyter i havet och laddar elbåtar och fartyg. En svensk företagsgrupp vill utveckla flytande solcellsöar.

Liknande solcellsöar finns redan i några insjöar på olika håll i världen. Det nya med den svenska idén är att solcellsöarna ska testas i saltvatten och förses med batterier.

Projektet leds av företaget Freethem Generation, som har ansökt om fyra miljoner kronor från Energimyndigheten för att testa konceptet på västkusten. Tolv övriga samarbetsparter står också bakom ansökan.

Tanken är att två olika koncept ska testas. Dels ska monokristallina solceller i en så kallad glas-glas-modul integreras i flytande betongpontoner. Dels ska tunnfilmssolceller flyta direkt på havsytan intill betongpontoner som fungerar som vågbrytare.

– Glas-glas-moduler har solceller åt båda hållen, så att man får en upptagningsförmåga åt två håll. De kan alltså ta upp ljusinstrålning även underifrån. De lär också vara tätare än klassiska solpaneler vilket gör att vi tror att de ska tåla saltvatten bättre, säger Claes Fredriksson, vd på Freethem Generation.

Läs mer: Nu körs det flytande solkraftverket

Om företaget får pengar av Energimyndigheten ska de första testerna göras intill land, sannolikt på Orust eller Tjörn, sommaren 2018, med solcellssystemet förtöjt vid en marina. Därefter väntar tester längre ut i skärgården sommaren 2019. Då är det tänkt att solcellsplattformen ska förankras i havsbotten. I båda testfaserna ska litiumjonbatterier och laddstolpe integreras i solcellsplattformen.

I den första testfasen ska solcellsplattformen vara ansluten till elnätet för att kunna mata ut elektriciteten. Men i den andra fasen ska plattformen vara helt off-grid.

Källa: Ny Teknik

Läs mer på Ny Teknik