Delar av Skagerns last läktras över till pråm. Foto: Sjöfartsverket

Grundstött fartyg bärgas

Förhoppningen är att det spannmålsfartyg som gick på grund i Göta älv ska vara bortforslat senast på fredag.

– Under helgen har man rätat upp fartyget, det ligger i tio graders slagsida. Man har även öppnat en lucka för att pumpa över spannmålet till ett annat fartyg, säger verksamhetschef Göran Andersson, som bevakar ärendet för Lilla Edets räddningstjänsts räkning. Enligt den information som han har tagit del av från det nederländska bolag som leder arbetet på platsen tar det mellan ett och två dygn att pumpa över lasten.

När lasten är bärgad finns det förutsättningar att räta upp fartyget och forsla bort det från platsen.

– Målet är att fartyget ska vara borta innan fredagen, säger Göran Andersson.

Förra veckan inträffade dessutom ytterligare en grundstötning i älven med ett fartyg som var lastat med trävaror. Dykningar på platsen har visat att fartyget behöver repareras. Däremot finns det inga dokumenterade skador på lasten, uppger Maria Jansson som är logistikchef på Setra som har trävaror ombord. (Fartyget Skagern, se bild, red anm)

Källa: ATL, sjöfartsverket

Läs artikel i atl

Läs på Sjöfartsverkets hemsida