Stränderna i Mälarens västra delar riskerar att invaderas och täckas med sjögull inom fem år. Det handlar om ett område med cirka 1800 hektar strandnära områden i kommunerna Västerås, Kungsör, Köping och Eskilstuna.

En utveckling som kan få stora konsekvenser för bad, fiske och båtliv då tillgängligheten försvåras och i vissa fall kan bli omöjlig. Därför har Mälarens vattenvårdsförbund och Länsstyrelsen i Västmanlands län valt att tillsammans med kommunerna ansöka om medel för ett gemensamt projekt för bekämpning av sjögull i Mälaren under 2019-2023.

Foto: Christina Schyberg och Vattenmyndigheterna

Läs hela notisen

Läs mer om Sjögull i Mälaren

Källa: Vattenmyndigheterna