Några ögonblicksbilder från Holmön idag

Senvinter råder på Holmön och norrut i vårt avlånga land. Holmön är fortfarande innesluten i stadig havsis. Persontrafiken till ön upprätthålls med svävaren Vintergatan, som kör persontransporter när färjan inte klarar att hålla isrännan öppen. Godstransporter sker längs skoterleden med snöskoter och släde. Skoterleden öppnades den 22 februari och i år ställdes färjetrafiken in i slutet av februari och under en tid sköttes persontransporter med helikopter innan svävaren kunde tas i trafik den 2 mars.

Vintertrafiken väntas pågå ett tag till. Isen är fortfarande 30 cm eller mer. Det är också fortfarande mycket snö. Kalla nätter har bidragit till att snösmältningen inte kommit igång i någon större utsträckning förrän sista dagarna. Blir det varmt nu kan dock våren komma explosionsartat.

Satellitbild från den 15/4 som visar att Holmön ligger innesluten i havsisen. Foto: NASA

Skoterleden mellan Holmön och fastlandet. Foto: Olle Nygren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortfarande över 70 cm snödjup. Foto: Olle Nygren

Svävaren som sköter persontransporter. Foto: Trafikverket

 

 

 

 

 

 

 

Text: Olle Nygren