Informationstavla vid Kvarnbäcken

På Holmön fylldes Valborgsmässoafton av olika akiviteter. Mitt på dagen samlades ett 20-tal intresserade deltagare för att trampa upp en stig till en ny sevärdhet på Holmön. I solskenet vandrade gruppen och märkte upp den ca 500 m långa sträckan till från vägs ände vid Öllerskatasand till Kvarnbäcken där det på slutet av 1600-talet fanns tre vattenkvarnar s k skvaltkvarnar eller svaltor. I början av 1700-talet byggdes ännu en kvarn då byn vuxit och mer kapacitet behövdes

Fika i solen

Svaltkvarnar användes för malning av säd till mjöl. På Holmöns var det främst korn och maldes till mjöl. Kvarnen drevs med vattenkraft och bestod av två runda stenar som säden maldes mellan. Skvaltkvarnar kännetecknades av ett horisontellt liggande vattenhjul. Malning skedde då vattenflödet var som högst, det vill säga höst och vår. Ofta räckte inte det naturliga flödet utan bäcken dämdes upp inför malning. Med tiden räckte ändå inte vattnet till utan man fick ta till vindkraft. Väderkvarnar kom att ersätta skvaltkvarnarna och det fanns som mest så många som åtta väderkvarnar på Holmön.

Kvarnbäckens flöde går i nordlig riktning. Förr betraktades vatten i nordrinnande vattendrag som särskilt nyttigt och hälsosamt att dricka och många läkekunniga ansåg till och med att det kunde bota sjukdomar. Det finns därför många spännande historier om vattnets magiska egenskaper. En fattig kvinna i byn fyllde t ex ”nordrinnande vatten” på flaska och sålde. Av det fick hon livsuppehållande inkomster till sin familj.

Mingel vid majbrasan

På kvällen samlades sen ett 60-tal bybor för att njuta av värmen från majbrasan och att sjunga in våren. Några av ungdomarna passade också på att ta årets första dopp i havet.

Text och bild: Olle Nygren