I stora delar av Sverige är det nu nästan vår, ja i södra delarna är det faktiskt meteorologisk vår. Men än ligger det rejält med is i Ålandshav och norrut. Till havs är det öppet men in mot kusterna finns både fast is och drivisbälten. Tidningen Ålands Sjöfart skriver på sin Facebooksida:

Isläget just nu. I stort sett alla hamnar från Kemi i norr till Kaskö i söder är infrusna. Sex finländska isbrytare från Arctia Shipping Oy är sysselsatta med att hålla farlederna öppna för handelsflottan. På det här klippet kan man se hur isbrytning går till i praktiken. Se filmen HÄR

Aktuell iskarta från SMHI här

Tidningen Ålands sjöfart på Facebook