Återväxten bland uppländska yrkesfiskare är i det närmaste obefintlig. Enligt länsstyrelsen måste trenden vända snart – annars riskerar yrket att dö ut.

Fågelsundet i Norduppland var en gång i tiden ett blomstrande fiskerisamhälle. I dag finns det en yrkesfiskare kvar i området, och han sysslar mest med annat än just fiske.

– Jag är väl en mångsysslare, säger Kjell Holmqvist.

– Jag kör många båtturer och sälsafari. Vi har ju Björns skärgård här nu också som är populär för fågelskådning.

Minimal återväxt

Det småskaliga yrkesfisket brottas med en rad problem, som exempelvis ökande antal sälar och skarv, miljögifter och minskade fångster.

Och återväxten bland uppländska yrkesfiskare är i det närmaste obefintlig.

– Medelåldern blir högre och högre, säger Daniel Berlin, länsfiskekonsulent på länsstyrelsen.

Under flera år ökande fångsterna av torsk i Ålands hav, men under 2017 är det någonting som har hänt; Under de fyra första månaderna 2016 tog nio uppländska fiskebåtar upp drygt 21.500 kilo torsk. Motsvarande period 2017 tog samma båtar 9 upp drygt 12.500 kilo.

– Vi har två unga fiskare på kusten i dag, men båda håller med annat så de har fisket som bisyssla. Det måste hända någonting och det ganska snart, annars är det ett utdött yrke.

Källa: SVT

Norra Upplandskusten är stenig och grund, svårnavigerat! Bild: Länsstyrelsen

Hela inslaget här