Världsnaturfonden, WWF, är inblandad i många olika typer av projekt inom djur och natur i vid bemärkelse. Verksamheten finansieras genom gåvor från privatpersoner och företag. Projekten genomförs av samarbetspartners som skriver avtal med WWFom vad som ska göras och vilka ramar som gäller. Det pågår många parallella projekt med bäring på kust och skärgård i Östersjön och det har saknats en sammanhållande kraft. För att råda bot på detta har nyligen Yvonne Blombäck anställts som projektsamordnare för kust- och skärgård i Stockholms och Uppsala län.

Yvonne bor sedan 20 år i Värmdö utanför Stockholm, hon är utbildad biolog och kulturgeograf med bred arbetslivserfarenhet. På meritlistan finns allt från förskolelärare och konditor till egenföretagare inom PR och kommunikation med fokus på dialogprocesser. Detta kombinerat med stort natur- och miljöintresse gjorde att hon sökte jobbet hos WWF.

– En av de absolut grundläggande sakerna för framgångsrika miljöprojekt är att börja med att förankra dem bland folk som lever och verkar i det aktuella området, säger Yvonne. Några viktiga områden i skärgården är betes- och hagmarker och även hur man med våtmarker kan arbeta mot övergödning och motverka bottenslitage orsakad av båtlivet. För att få bra ingångar i dessa projekt vill jag börja med att bygga kontakter med skärgårdsborna.

Yvonne ska framför allt arbeta i AB- och C- län, men det behövs även utblickar till hela Östersjöregionen. Hon vill gärna ha lokala kontaktpersoner och just idag besökte hon mig, Skärgårdsbryggans redaktör i Östhammar och tillika gammal kompis. Efter långfika och utrustad med en lista telefonnummer och e-postadresser åkte hon vidare mot nya möten. Den som är intresserad och vill komma med inspel till Världsnaturfondens arbete med kust- och skärgårdsfrågor är varmt välkommen att höra av sig till Yvonne Blombäck, tel 070-797 76 20,

E-post: yvonne.blomback@wwf.se Hon kommer givetvis att kontakta SIKO och andra lokala samlande aktörer. Skärgårdsstiftelsen, Upplandsstiftelsen och länsstyrelserna är också nära samarbetspartners med ansvar för genomförande av flera projekt.

Läs mer om WWF här

Yvonne Blombäck, ny projektsamordnare på WWF, samlar in skärgårdskontakter.
Foto: C Strandman