Omslag på En storredare i Roslagen under segelfartygens tid

Omslag på En storredare i Roslagen under segelfartygens tid

J Roger Toll, sjöfarts- och folklivsforskare, har nyligen i samarbete med Frösåkers hembygdsförening kommit ut med en intressant bok om redaren och handelsmannen Mathias Lundqvist från Östhammar. Lundqvist föddes 1850 som bondbarn i en liten by söder om Östhammar och arbetade sig upp som bland annat jungman och handelsbetjänt för att redan vid 26 års ålder köpa sitt första fartyg, skonerten Andreas. Under åren som följde kom han att sammanlagt vara redare för 43 fartyg vilket gör honom till Roslagens störste redare.

I boken beskrivs den stora och spännande utveckling som skedde i Roslagen under decennierna runt förra sekelskiftet och den är rikt illustrerad med massor av fotografier av såväl fartyg som folk och miljöbilder från stad och land.

Utgivare: Förlaget Boken 2016

Säljs via Frösåkers hembygdsförening och i bokhandeln.