Ålen är en akut hotad art. Ändå säljer två av tre fiskbutiker ål till julen, enligt en ny undersökning från Världsnaturfonden WWF.  En svag ökning syns hos livsmedelskedjorna. Däremot är ålen sedan länge borta från färjerederierna och nejtrenden är stark på restauranger. WWF efterlyser fiskestopp och nolltolerans mot hotade arter på julbordet.

–Vi välkomnar att många plockat bort ålen på julbordet. Men det räcker inte. Fler borde följa efter. Varje ål är viktig att skydda. Vi efterlyser nolltolerans och ålfiskestopp i hela EU, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF. WWFs granskning av ”Ålen på julbordet” genomfördes första gången för 10 år sedan. Branschen har sedan dess tagit flera steg i rätt riktning. Bland annat tog färjerederierna bort ålen strax efter den första granskningen 2008 och de flesta restauranger har plockat bort ålen på julbordet. Men många fiskbutiker fortsätter att sälja ål.

– Ålen har blivit symbol för den ohållbara situationen för många fiskbestånd. Arten fiskas trots att den är akut hotad, vilket är sorgligt, säger Karin Glaumann, fiskexpert WWF.

Rundringningen omfattar 273 fiskbutiker, restauranger, livsmedelskedjor, grossister och färjerederier. 67 procent av fiskaffärerna, knappt 12 procent av restaurangerna och cirka 8 procent av livsmedelsbutikerna säljer ål, mest i Skåne och Stockholmsområdet.
En färsk Sifo-undersökning gjord på uppdrag av WWF visar att 6 procent av svenskarna ätit ål det senaste året (en minskning från 8 procent förra året). I södra Sverige, där åltraditionen är stark, är siffran 21 procent. En tredjedel av de ledande lokalpolitikerna i sydsverige äter ål (se separat enkät),

Källa: Världsnaturfonden,WWF. Läs mer här.

Bild: Ål, länsstyrelsen i Blekinge

Bryggan kommenterar: Det finns alltså några hundra yrkesfiskare i Sverige som lagligt får fiska ål. Viktigt för den som trots allt äter ål är att kolla ursprung!