De senaste åren har allt färre sökt till sjöbefälsutbildningarna, men ansvariga på Chalmers och Linnéuniversitetet tror att det vänder.

Antalet studenter som går på de fyra sjöbefälsutbildningarna i Göteborg och Kalmar har nu stabiliserats för terminen. De senaste fyra åren har antalet studenter på sjöbefälsprogrammen minskat betydligt. De uppdaterade siffrorna visar att både Chalmers och Linnéuniversitetet har tomma platser på såväl sjöingenjörs- som sjökaptensprogrammen. I Linnéuniversitetets fall är 20 av 60 platser fyllda på sjöingenjörsprogrammet och 40 av 60 platser är fyllda på sjökaptensprogrammet. På Chalmers är 47 av 75 platser fyllda på sjöingenjörsprogrammet och 46 av 75 på sjökaptensprogrammet. (Siffror från slutet av september)

Ett mått på det allmänna intresset för utbildningarna är det totala antalet sökande. På fyra år har den siffran för sjökaptensprogrammet på Chalmers gått från 690 (2014) till 338 (2017), det vill säga mer än halverats. För Linnéuniversitetet är minskningen ännu större – de motsvarande siffrorna är 518 (sökande till det fyraåriga programmet 2014) till 200 (sökande till Sjökaptensprogrammet 180 hp 2017).

Läs hela notisen

Källa: sjofartstidningen.se