Tidningen Båtliv är Svenska Båtunionens medlemstidning, officiella organ, och Europas största båttidning! Båtliv kommer ut sex gånger om året till alla med medlemskap i en båtklubb som är ansluten till Svenska Båtunionen. Tidningen har fokus på artiklar kring båtlivet, båtpolitik, debatt samt sjösäkerhet. Båtliv har även ett omfattande flöde av spännande båtnyheter, recensioner och reportage kring båtlivet, främst inom Skandinavien. Varje nummer innehåller också inslag kring föreningslivet i en Båtklubb  där du som medlem kan vara med och påverka innehållet.

Läs hela notisen

Källa: SBU