Bild: SBU

Nu är båtsäsongen i full gång. Och därmed också risken för olyckor till sjöss. Flera allvarliga olyckor har redan inträffat. Svenska Båtunionen deltar med en rad andra organisationer och myndigheter i en informationskampanj, initierad av Transportstyrelsen, för att minska antalet olyckor till sjöss.

Grundtendensen är att vi svenskar blir allt säkrare och att allt färre olyckor till sjöss inträffar. Men fler allvarliga olyckor skulle lätt kunna undvikas.

De flesta vet redan att flytvästen spelar en viktig roll. Men hur många av oss vet att ett vattentätt fodral till mobiltelefonen kan vara avgörande för att tillkalla hjälp, eller att gå iland minskar skaderisken avsevärt mot om man hoppar.

Läs hela notisen

Källa: SBU