Sveriges Segelfartygsförbund verkar för att bevara det unika kulturarv som segelfartyg utgör och för att föra traditionen vidare till nästa generation.

Sveriges Segelfartygsförbund (SSF) är en rikstäckande ideell förening, som bildades 1976 för att främja bevarandet av segelfartyg och segelfartyg med hjälpmotor. Bevarandet ska ske med största möjliga hänsyn till fartygens kulturhistoriska värde. Den viktigaste grundstenen i föreningens arbete är övertygelsen om att det bästa sättet att bevara traditionsfartygen är att segla dem. Föreningen består dels av enskilda medlemmar – 2017 cirka 200 enskilda medlemmar och ett 60-tal fartygs ombud.

På hemsidan finns mycket att ta del av för den som är segelfartygsintresserad; förbundets historia, register med beskrivningar av alla medlemsfartyg, nyheter, erbjudanden om seglingar, möteskallelser och mycket mera. Nu kan man till exempel läsa att förbundet håller årsmöte i Norrköping den 17/3.

Källa: SSFB.se

Fin startsida hos SSFB

Här är den nya hemsidan