Roslagens Sjöfågelförening har hållit en minkjaktskurs på Marholmen. Det är starten på en satsning för att samordna minkjakten i skärgården.

Per-Arne Åhlén, biolog på Jägareförbundet startade i höstas ett stort minkprojekt och kommer under ett antal år framöver att jobba med, vad de hoppas är, storskalig och kostnadseffektiv minkutrotning, rapporterar Tidningen Skärgården.
– Ungefär hälften av de vuxna minkarna dör varje år och dödligheten för årsungar ligger mellan 70 och 90 procent. Så kan vi bara öka dödligheten för årsungarna, ganska direkt när de kommer ur gryten, så kommer populationen att krascha, säger Per-Arne Åhlén till Tidningen Skärgården.

Jakt med helautomatisk fälla

Tillsammans med ett företag från Nya Zeeland har Per-Arne Åhlén utvecklat en helautomatisk fälla som sätts upp en bit över marken. När minken lockats in i fällan, skjuts en bult genom huvudet på den.

Jakt med hund

Robert Nathanson, jaktansvarig Stora Nassa, var också på plats på Marholmen för att berätta om hur man där jobbar med aktiv jakt på mink med hund.

Viktigt att få med hela skärgården

Torsten Mörner, ordförande för Roslagens Sjöfågelförening, betonar vikten av att få med hela skärgården i minkjakten.
– Vårt arbete blir att få kontaktpersoner över hela skärgården och ha fler kurser för det är viktigt att vi utbildar jägarna. Det är ett kunskapslyft för skärgården.

Läs hela artikeln om samordnad jakt på mink i Tidningen Skärgården här!