I januari 2019 började projektet ”Skydd under ytan ” att ta form på Skärgårdsstiftelsen. Med medel från WWF och Apotea ska Skärgårdsstiftelsen under tre år hitta verktygen för att kunna bli en vattenförvaltare i Stockholms skärgård som gör skillnad i våra grunda vikar. Skärgårdsstiftelsen som firar 60 år 2019 har alltid arbetat med att våra naturreservat i Stockholms skärgård ska skötas enligt de planer och föreskrifter som reglerar områdena.

Syfte

I projektet ”skydd under ytan” ska Skärgårdsstiftelsen undersöka hur vi på ett resurseffektivt sätt ska jobba med våra grunda vattenområden så att vi går från passiva till aktiva vattenförvaltare. Till skillnad från många andra aktörer så äger vi vår egen resurs och har därmed rådigheten över hur vi ska agera för att påverka våra vattenområden till det positiva. Vi vill hitta enkla och kostnadseffektiva åtgärder som, i vår dagliga skötsel och drift av reservaten ändå gör en positiv skillnad för de grunda ekosystemens mående.

– I jämförelse hur väl reservatsföreskrifterna och skötselplanerna på land beskriver vilka arter som ska gynnas, hur man ska röja fram olika trädslag i skogsbrynen och hur markerna ska betas eller slåttras ser vi en stor skillnad mellan land och vatten. Det står faktiskt ingenting om hur våra vatten ska skötas, säger projektledare Cecilia Wibjörn.

Genom att ta del av material från andra försök och tester ska projektet även kunna föreslå lämpliga förvaltningsmetoder för andra vattenägare i skärgårdsmiljö. Projektet kommer också att prova olika sätt för att hitta möjliga arbetsmetoder i den vardagliga skötseln av ett område. Likväl som man har naturvårdsuppdrag för land ska vi hitta naturvårdande arbetsuppgifter för våra grunda vikar.

Källa: Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, läs mer här

Tång- viktig livsmiljö Foto: Skärgårdsstiftelsen