Extremt låga grundvattennivåer har lett till saltvatteninträngning i brunnar i skärgården, bland annat på Singö, rapporterar SVT Nyheter. För att grundvattennivåerna ska återhämta sig krävs mycket regn.

Norrtälje kommun skriver på sin hemsida att salt brunnsvatten är vanligt, särskilt sommartid på öar och i fritidshusområden. Grundvattennivåerna i stora magasin är mycket under det normala och under det normala i små magasin i hela skärgården, enligt en färsk kartläggning av Sveriges geologiska undersökning, SGU. För att återgå till en normal grundvattensituation krävs avsevärt mer nederbörd än normalt.

När grundvattennivåerna sjunker ökar risken för saltvatteninträngning. Vatten med hög salthalt blir oanvändbart som dricksvatten och leder bland annat till att hushållsmaskiner, rör och pumpar kan förstöras genom korrosion. Naturligt bildat grundvatten tränger så småningom undan det salta vattnet, men det kan ta allt från några månader till flera år att återfå drickbart vatten, enligt SGU, som även kartlägger var det finns risk för brist.

– Hela skärgården ligger inom risk för brist på grundvatten, när många flyttar dit på sommaren och det är ett stort uttag. Bilden är inte alltid enkel, det blir inte alltid problem med saltvatteninträngning, inte ens om det är mycket lägre nivåer än noralt. Och problemen kan uppstå även i områden som har nära normala nivåer, säger Björn Holgersson, statsgeolog på SGU.

Den som har enskild brunn rekommenderas därför att vara uppmärksam på sin vattenförbrukning och tillgång eftersom nivåerna normalt fortsätter att sjunka en bit in på hösten.

Källa: Tidningen Skärgården, läs hela artikeln HÄR

Det händer att även brunnar i skärgården svämmar över, men inte ofta. Anders Dahlgren, Nämdö, dikar avrinning från vattenbrunn på Östanvik, oktober 2012. Foto: C Strandman