Vad lurar på botten? Just nu håller marinarkeologer på att undersöka flera nyupptäckta vrak vid Djurgården och Fjäderholmarna i Stockholm. Syftet är att inventera det marina kulturarvet.

– Vi har indikationer på att det ligger saker som ser spännande ut, säger Göran Ekberg vid Statens maritima museer.

Genom ett samarbete mellan länsstyrelsen i Stockholm och Statens maritima museer beger sig arkeologer ner på botten för att ta reda på vad som gömmer sig under vattenytan.

– Bakgrunden till det här är att nationalstadsparken ofta har haft information om vad som finns på land som är av kulturellt värde men inte speciellt mycket av det som finns i vattnet, säger Göran Ekberg, intendent och marinarkeolog vid Statens maritima museer.

Från ekor till fartyg

Arkeologer har nu genomsökt botten kring Djurgården och Fjäderholmarna i Stockholm för att leta efter vrak och andra lämningar som finns under vattnet som man inte ser annars, berättar han.

– Vi hittat ungefär 40 stycken olika typer av flytetyg, allt från mindre ekor till 30 meter långa stora pråmar och fartyg.

Vid Brunnsviken i Stockholm har man mest hittat småbåtar, men utanför Lidingöbron har man upptäckt 5–6 större båtar som skulle kunna ha samhörighet med tidigare bebyggelse i området.

Källa: SVT, läs mer och se bilder/film här

Är du intresserad av vrak och marinarkeologi? Här är ett evenemang på Sjöhistoriska muséet i Stockholm den 25/11 som kan vara intressant: Vrakprat 2018 https://www.sjohistoriska.se/marinarkeologi/vrakprat2018

Bild: Sjöhistoriska muséet