Äntligen har ett nytt nummer av Nämdö Hembygdsförenings intressanta tidning Nämdö Nu kommit till Bryggans redaktion.

I den kan man läsa om restaureringsarbetet med Krokviksvägen, den framgångsrika Nämdödagen 2017, om hur rysshärjningarna år 1719 drabbade Nämdö, sommarens ö-vandring på Villige i södra nämdöskärgården och mycket mera.

Läs tidningen:

namdonu41