VinterLovet_2017

Björkö (som ligger vid Ornö i Stockholms skärgård) Fastighetsägareförenings tidning har utkommit med nr 2/2017.

I detta nummer kan ni läsa om fiske: fiske förr och fiske nu. I skärgårdspolitiska spalten

hettar det till ordentligt på ett filosofiskt och djupsinnigt sätt. Vi har ett ordförande-byte

denna gång så ordförandeklubban överlämnas till Emanuel Landsberger och vi tackar

vår avgående ordförande, Gunnar Brandberg, för alla hans goda gärningar.

Ur innehållet: Från Ordföranden, Nu kommer fibern, Skärgårdspolitiska spalten, Per och Nina får alltid samma fråga, Konsten att plumsa fram julgäddan, Fiskarens känsla för fisk,  Erland blickar framåt, Servitut

Här kan du läsa hela tidningen:

VinterLovet_2017